PERSONVERNSERKLÆRING

Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger fra våre brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre brukere av Claims Handling AS (med tilhørende nettsteder), og våre øvrige digitale kanaler og tjenester.

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Ingen av våre tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Claims Handling AS sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til oss under noen omstendigheter. I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYSEVERKTØY

Vi bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på Claims Handling AS (med tilhørende nettsteder). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi bruker analyseverktøy og tredjepartsløsninger. Les om hvilke og hva de gjør i vår cookie policy.

BRUK OG VIDEREFORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du melder deg på nyhetsbrev, eller registrerer deg som kunde ber vi om personopplysninger fra deg. Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger fra våre brukere på en forsvarlig måte, i samsvar med personvernloven. Vi bruker innsamlet data om selskapets brukere til å utføre forespurte tjenester. For eksempel, hvis du fyller ut et kontaktskjema bruker selskapet informasjonen til å kontakte deg vedrørende tjenesten du har vist interesse for. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. Vi kan også bruke innsamlet data om selskapets kunder til markedsføringsformål. Vi kan blant annet bruke informasjon du oppgir til å kontakte deg for å diskutere din interesse for selskapet og tjenesten, samt sende deg informasjon om selskapet og dets partnere. Dette kan være informasjon om kampanjer og arrangementer. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi bruker nettsidens navigasjonsinformasjon til å betjene og forbedre selskapets nettsider. Selskapet kan også bruke nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentet data om selskapets kunder for å kunne tilby personlig tilpasset informasjon om selskapet. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi forplikter oss til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne interne med unntak av det som er lovpålagt, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler. Det er mulig å reservere seg mot dette på kontaktsiden. Vi bruker leverandører til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på selskapets vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandlingen av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER OG TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

INNEBYGD INNHOLD FRA ANDRE NETTSTEDER

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. skjemaer) Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

SIKKERHET

Vi tar digital sikkerhet på alvor. Secure Socket Layer (SSL) beskytte kundedata ved hjelp av både serverautentisering og datakryptering. Disse teknologiene sørger for at brukerdataen er trygg, sikker og kun tilgjengelig for Kunden som informasjonen tilhører og de som Kunden har gitt informasjonstilgang til. Vi hoster/verter våre nettsider på sikre servere som anvender brannmurer og annen avansert teknologi for å hindre forstyrrelser eller tilgang fra uvedkommende. Ettersom selskapet bruker tjenesten til å opprettholde data om selskapets kunder er denne informasjonen sikret på samme måte som beskrevet ovenfor for kundedata.

DO NOT TRACK

Dersom du aktiverer Do Not Track-funksjonen i din nettleser, vil vi etter beste evne skru av all sporing av ditt besøk på våre sider. Per dags dato iverksetter vi følgende tiltak: • Registrering av besøksstatistikk i Google Analytics anonymiserer din IP-adresse. • Adform-scripts ekskluderes fra alle sidevisninger. For mer informasjon om Do Not Track, se www.donottrack.us

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss i henhold til informasjon angitt nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke behandler dine personopplysninger i henhold til personvernreglene, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Brukeren aksepterer at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen: Vi plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker brukerens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

KONTAKTINFORMASJON

Claims Handling AS
Munkedamsveien 45 D, 0250 Oslo
Telefon: +47953 60 660
E-post: pv@claims-handling.no