Skademelding OG SAKSGANG

  • Dersom du opplever at boligen du har kjøpt har en skade eller et avvik som du ønsker å få vurdert under Boligselgerforsikringen er det viktig at du sender en skademelding til oss så fort som mulig. Det gjelder nemlig en reklamasjonsfrist i avhendingsloven, og denne strekker seg til to måneder, maksimalt tre måneder i enkelte tilfelle, etter at du har oppdaget/burde ha oppdaget en skade/et avvik. Sendes ikke skademelding innen fristen risikerer du å miste muligheten til å få dekning under Boligselgerforsikringen.
  • Lag en beskrivelse av avviket/skaden. Gjør denne så konkret som du overhode kan. Hvor i huset/leiligheten er skaden ? Hvordan viser skaden seg ? etc.
  • Finn frem salgsoppgave (prospekt, takst og egenerklæringsskjema), kjøpekontrakt og overtagelseprotokoll. Dersom du ikke har dette tilgjengelig vil megler som foresto salget kunne hjelpe deg med det.
  • Send beskrivelsen og salgsdokumentasjonen til oss per e-post: post@claims-handling.no , eller benytt deg av muligheten til å sende inn elektronisk skademelding. Vi anbefaler at du sender inn skademeldingen din elektronisk for raskest mulig behandling av din skade.
  • Vi vil så snart vi mottar det du har sendt inn foreta en gjennomgang og vurdering av din sak. Det kan imidlertid hende at vi også er avhengig av en fagkyndig uttalelse for å kunne gjennomføre vår vurdering. I så fall vil vi be deg om at du innhenter dette.
  • Endelig beslutning i din sak fattes da evt. etter mottagelse av fagkyndig dokumentasjon.
  • Vi tilstreber å fatte beslutninger i alle saker så hurtig som overhodet mulig, men gjør oppmerksom på at vi har en saksbehandlingstid som vil variere mellom tre til fem uker fra all dokumentasjon er mottatt. Om saksbehandlingstiden i perioder med stor pågang skulle bli mer enn det vil vi informere om dette og oppgi ny saksbehandlingstid.
  • Vi anbefaler alltid å avvente oppstart av utbedringsarbeider før du har sendt skademelding til oss og snakket med en saksbehandler. Selger har alltid en rett til å få utbedre skaden for egen regning, og kjøper må godta at selger gjør dette innenfor visse rammer. Dersom du utbedrer uten at selger har fått muligheten til å utbedre, kan du risikere å miste retten til å få utbedringskostnadene dine dekket.

Send inn elektronisk skademelding